Voksne med ADHD -

Har man ADHD så har man ofte svært ved at regulere tanker, følelser og handlinger og det kan påvirke studie, arbejde og relationer. 

Energien, rastløsheden og utålmodigheden kan være svær at tøjle og man er mere impulsiv. Aktiviteter bliver nemt kedelige og det er svært at holde fokus og fuldføre ting når de kræver længerevarende opmærksomhed. Nogle er glemsomme, måske er det svært at organisere og strukturere ting i hverdagen, mens andre har svært ved at regulere døgnrytmen. Et andet område, der kan give udfordringer, er venskaber, parforhold og andre nære relationer. 

Selvom symptomerne har været til stede siden barndommen, så er der mange voksne, der ikke er klar over, at det er ADHD, som de har kæmpet med hele deres liv. Mange voksne med ADHD kontakter en psykolog fordi de oplever andre symptomer. Nogle oplever angst og depression. Andre kæmper med deres impulsivitet i forhold til alkohol, stoffer, mad, træning, parforhold eller døgnrytme. Andre henvender sig fordi de har svært ved at regulere deres høje energiniveau. Det betyder, at de oplever perioder i deres arbejdsliv, hvor de bruger for meget energi og andre, hvor den mangler. Ofte er det først i terapiforløbet, at det bliver tydeligt, at de andre problematikker hænger sammen med en underliggende ADHD diagnose. Andre opdager først, at de selv har ADHD, når deres barn får stillet diagnosen.

De nævnte symptomer kan selvfølgelig også skyldes andre problematikker. Det er derfor vigtigt at tale med sin læge med henblik på at få lavet en henvisning til en psykiater, som vil lave en udredning for ADHD. Mange voksne med ADHD har god gavn af medicin og i den forbindelse bliver de fulgt af en psykiater. Selvom der er god effekt af medicin ift. ADHD, så vil der fortsat være ting, som er svære i ens hverdag. Ofte er der brug for at få nye færdigheder til at håndtere svære tanker, følelser og impulser og få hjælp til at leve det liv man ønsker. Her kan det være vigtigt at opsøge en psykolog.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne med ADHD tilbydes kognitiv terapi da denne terapiform har de bedste behandlingsresultater. Sabine Schrøder er en af de få psykologer i Danmark, som tilbyder specialiseret kognitiv terapi for voksne med ADHD. Du kan kontakte Sabine her.