Unge -

Perioder med svingende humør, lavt selvværd, bekymringer og usikkerhed blandet med glæde, overskud, livslyst og energi er ofte en naturlig del af at være ung. Sommetider kan man have god gavn af at tale med familie og venner, som kender én godt og kan give råd og støtte.  Men bliver tankerne for svære at rumme, varer tristheden for længe eller bliver usikkerheden og bekymringen for stor, kan det være vigtigt at handle på det og opsøge professionel hjælp.

Ungdommen er der hvor du lægger fundamentet for mange år fremover og det kan opleves krævende og overvældende hvis du samtidig har svære følelser og tanker at slås med. Det kan gøre dig træt af hverdagen, give dig bekymringer, tristhed, følelse af håbløshed eller vrede. Du tænker måske, at andre ikke forstår dig eller, at de er langt bedre til at klare ting end du er. Det kan være der er dage hvor du ikke orker at stå op og møde andre mennesker, måske bliver du urolig og nervøs når du skal nye steder hen eller møde nye mennesker, måske bliver du vældig let vred og føler dig misforstået og afvist.

Kognitiv terapi er særligt godt til at skabe overblik og forståelse for egne tankemønstre og hvordan de er forbundet med dine følelser og syn på verden. Det kan være en stor lettelse at få redskaber til at se på situationer fra en ny vinkel og med chance for ny forståelse. Det giver mulighed for at vove at gøre nogle af de ting, som du måske synes er svære eller som du undgår.

Selvom det kræver mod at tale med én, som man ikke kender, så fortæller de unge, som vi har haft samtaler med, at det er en stor lettelse og det har gjort hverdagen og fremtiden mere overskuelig.

Vi arbejder med unge med angst, herunder eksamensangst, skoletræthed, tristhed, depression, problemer med forældre eller kammerater, spekulationer over fremtiden, skilsmisse m.m.

Rikke Bay tilbyder rabat til unge under 25 år/studerende – læs mere om vores priser her.

Som et særligt tilbud til unge med angst mellem 13-17 år tilbyder vi terapiforløb i det anerkendte og veldokumenterede Chilled (Cool Kids) program. Forløbet indeholder også vejledning til forældre. Læs mere her.

Til forældre: At være forældre til et ungt menneske, som har det svært kan vække et væld af følelser. Alle forældre ønsker deres børn det bedste og vil strække sig langt for, at den unge skal trives igen. Det kan være svært at vide hvad der er det rigtige at gøre og ofte kan man opleve, at intentioner og resultat ligger meget langt fra hinanden. Alle unge er forskellige og skal behandles individuelt. Samtidig er det vores erfaring, at langt de fleste oplever rigtig god hjælp og udvikling gennem et forløb med kognitiv terapi. Ofte vil samtalerne foregå med den unge alene, men det kan også være naturligt at inddrage jer som forældre i enkelte samtaler (hvis den unge ønsker dette).

Vi har også rigtig god erfaring med samtaler med forældre, som har brug for sparring og nye input i forhold til samværet med familiens teenager. Sådanne samtaler kan give helt nye tilgange og forståelser af hinandens adfærd og syn på dagligdagens konflikter eller bekymringer.