Par -

Find balancen mellem tidligere erfaringer og fremtidige muligheder. Parterapi giver jer mulighed for at undersøge, hvordan I hver især påvirker hinanden, og hvilken indflydelse jeres forskellighed har på jeres forhold indbyrdes og/eller jeres forhold til børn og familie. 

I et parforhold aktiveres ofte den enkeltes tidligere erfaringer med nære relationer. Disse erfaringer vil påvirke den måde, som I tænker, føler og handler på i dag. Det kan skabe konflikter, fordi perspektivet hos den enkelte bliver fastlåst, og det er svært at se handlemuligheder og konstruktive løsninger.

Med udgangspunkt i en tydelig og klar kommunikation og med respekt for den enkeltes grænser, arbejder I med at finde et fælles grundlag for individuelle behov, følelser, mål og interesser. I vil få en større viden om jeres indlærte handlemønstre og dermed have langt større mulighed for at ændre dem.