Lavt selvværd -

Tænker du ofte, at andre er mere selvsikre, dygtigere og har mere styr på deres liv end dig? Har du tendens til at tilsidesætte dine egne behov og har svært ved at sige fra og bede andre om hjælp? Så lider du måske af lavt selvværd.

Når du vil arbejde på at forandre lavt selvværd skal du have fokus på dine tanker og din adfærd. Dine tanker og din indre dialog skaber grundlaget for hvordan du ser dig selv i verden. Har du en plads? Kan du påvirke og ændre din situation? Føler du dig tilpas og lige så værdifuld som alle andre eller hører du til i et hjørne? Din adfærd udspringer af dine tanker og din selvforståelse. Adfærden virker tilbage på dine tanker og er med til at vedligeholde og bekræfte det du tænker om dig selv. I terapien arbejdes der med at blive mindre fanget af tankerne og i højere grad handle i tråd med den person du gerne vil være.