Samtaler -

Kognitiv adfærdsterapi, også kaldet kognitiv terapi, tager udgangspunkt i de udfordringer, som du har lige nu og her. I kognitiv terapi er der særligt fokus på tanker (kognition) og måden du reagerer/handler på (adfærd). Adfærden er ofte, uden at man ved det, med til at vedligeholde og forværre de vanskeligheder, som man står i.

Kognitiv terapi er en evidensbaseret terapiform og anbefales på baggrund af danske og internationale forskningsstudier.

I kognitiv terapi arbejder man med at få øje på de tanker og handlinger, som på længere sigt fastholder én i det, som er svært.  For at kunne ændre på noget er det nødvendigt, at du opnår en god forståelse af det, der skal justeres. Først da ved du, hvor og hvordan du kan sætte ind for at skabe forandring. I denne proces ligger der også en undersøgelse af, hvorfor du har udviklet de strategier og mønstre, som du har.

I terapien får du indsigt i de vedligeholdende faktorer samt konkrete teknikker, som du kan bruge til at håndtere krævende situationer i din hverdag. Igennem samtalerne bliver du i stand til at bryde de mønstre, som vanskeliggør dit liv.

Igennem vores mangeårige arbejde er det blevet tydligere og tydligere for os, at mange mennesker sidder fast i deres forsøg på at få kontrol over uønskede tanker, følelser og ubehag. Denne kamp skaber i høj grad smerte, frustration og håbløshed. Vi har derfor valgt at specialisere os i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som er en af de nyere udviklinger inden for kognitiv terapi. I ACT er der fokus på at udvikle teknikker, som kan frigøre én fra denne kamp og få øget psykologisk fleksibilitet. Med andre ord er målet at være mindre fanget af svære tanker og følelser og i stedet handle i retning af det liv man ønsker sig.

Det er individuelt, hvor mange samtaler man har brug for. Nogle har brug for få samtaler, andre har brug for et længerevarende forløb.

Når forløbet starter, vil vi altid afklare en fælles ramme og mål for samtalerne. I terapien er der fokus på at omsætte samtalerne til konkrete redskaber, som du kan bruge i din hverdag. Vi vil løbende sammen med dig evaluere terapien for at sikre, at du får de ønskede resultater.

Mindfulness
Hvis det er særligt vanskeligt at være mentalt til stede derhjemme eller på arbejdet, så kan det være brugbart at kombinere kognitiv terapi med mindfulness. Mindfulness handler om at være til stede i nuet fremfor at være optaget af tanker om fortid og fremtid. Det kan f.eks. være vanskeligt at være mentalt til stede med dine børn eller din partner, hvis du er optaget af tanker om pligter, arbejdsopgaver eller planer for fremtiden. Mindfulness kan tilbyde anvendelige teknikker til at komme ned i gear og være mere nærværende i hverdagen. Hvis ovenstående er tilfældet, tilbyder vi mindfulness teknikker som en del af terapien.

Hvad tilbyder vi?
Vi tilbyder samtaleforløb til medarbejdere, som mistrives eller er ramt af stress.

Hvorfor tilbyde medarbejdere samtaleforløb?
Jo længere en medarbejder har været stresset eller mistrives des større konsekvenser får det. Ofte i form af langvarig sygemelding, udbrændthed og i sidste ende måske tab af værdifulde medarbejdere.

Det er godt givet ud at tilbyde medarbejdere samtaleforløb. Ubehandlet stress og langvarig mistrivsel påvirker bl.a. medarbejderes tro på egne kompetencer og det kan blive sværere at samarbejde. Begge dele udgør en hæmsko for virksomhedens fremdrift. God medarbejdertrivsel øger ganske enkelt arbejdsglæde og performance.

Hvordan arbejder vi?
Vi anvender metoder, som har dokumenteret god effekt og skaber langvarige resultater. Der arbejdes med konkrete teknikker til at håndtere stress mere hensigtsmæssigt, genkende faresignaler og handle på dem.

Hvor lang tid tager et forløb?
Et samtaleforløb for stress består typisk af 7-9 samtaler fordelt over 2-3 måneder.

For samtaleforløb kontakt os:

Psykolog Sabine Schrøder
53 81 09 33
sabine@kkth.dk

Psykoterapeut MPF Rikke Bay
23 74 30 30
rikke@kkth.dk

Book tid online hos Sabine her
Book tid online hos Rikke her

Hvis du selv er medarbejder og ramt af stress læs mere her