Supervision -


Vi tilbyder supervision til psykologer, tværfagligt personale og ledere.

  • Supervision kan fremme udvikling hos den enkelte, grupper og arbejdspladsen som helhed. Den kan give et mere nuanceret billede af konkrete faglige problematikker eller etiske dilemmaer samt tydeliggøre handlemuligheder og løsninger.

  • Supervision nedsætter risikoen for udbrændthed og stress og øger trivsel på arbejdspladsen. Den er med til at sikre høj faglig kvalitet og løbende træning af kompetencer således, at man opnår bedst mulige resultater.

  • Supervision tilbydes både individuelt og i gruppe.

  • Psykolog Sabine Schrøder tilbyder supervision til psykologer med henblik på autorisation og specialist uddannelse.

Vi tilbyder supervision til psykologer, tværfagligt personale og ledere.

Hvad er supervision?
Supervision er en samtale, hvis formål er at skabe refleksion over medarbejderes arbejde med andre mennesker. Supervision kan give et mere nuanceret billede af konkrete faglige problematikker samt tydeliggøre handlemuligheder og løsninger.

Supervision skaber nysgerrighed om egne tanker og handlemønstre og frembringer nye perspektiver, hvilket skaber kompetente medarbejdere. Supervision kan fremme udvikling hos den enkelte, grupper og arbejdspladsen som helhed. Vores opgave er at være katalysator i denne proces. Supervision er fokuseret på arbejdsrelaterede problematikker og ikke på en medarbejders eventuelle personlige problemer. Det er vores opgave at lave en tydelig adskillelse af dette og et ansvar, som vi tager meget alvorligt. Supervision tilbydes både individuelt og i gruppe.

Hvorfor er supervision vigtigt?
Supervision nedsætter risikoen for udbrændthed og stress og øger trivsel på arbejdspladsen. Den er med til at sikre høj faglig kvalitet og løbende træning af kompetencer således, at man opnår bedst mulige resultater.

Hvordan ser et typisk supervisionsforløb ud?
I et typisk supervisionsforløb mødes man med jævne mellemrum eksempelvis 1½ time hver 4. uge. Supervision kan foregå i vores lokaler på Fiolgade i Helsingør eller på arbejdspladsen. Gruppestørrelse og øvrige rammer aftales med den enkelte arbejdsplads.