Priser -

Individuel samtale (50-60 min.): 1100 kr.

Par- og familiesamtale (90 min.): 1.650 kr.

Chilled (Cool Kids) forløb for unge med angst (individuelt eller i gruppe): 9.950 kr.

Hos Rikke Bay er det muligt at købe rabat-klippekort: 10 klip: 9.000 kr. og 5 klip: 4.775 kr og Rikke giver rabat til unge under 25 år/studerende: 900 kr. pr. samtale.

Priser på supervision efter aftale.

Der afregnes ved hver konsultation.

Vi foretrækker, at der betales via. MobilePay eller bank overførsel.

Afbud
Afbud skal ske senest 24 timer før aftalt tid pr. telefon, mail eller sms. Ved manglende eller for sent afbud opkræves det fulde honorar (også ved sygdom). Dette sker af hensyn til klienter, der står på venteliste.


Muligheder for rabat og tilskud

Vi tager IKKE IMOD HENVISNING fra egen læge (den offentlige sygesikring).

Rabat-ordninger hos Rikke Bay
Kognitiv psykoterapeut Rikke Bay tilbyder 950 kr. i rabat ved køb af 10 samtaler. Der er ligeledes mulighed for, at købe et klippekort på 5 samtaler og opnå en rabat på 200 kr. Rikke giver rabat til unge under 25 år/studerende: 950 kr. pr. samtale. I visse tilfælde kan kommunen yde hel eller delvis dækning af udgifter til samtaler – kontakt din bopælskommune og hør nærmere. Du kan kontakte Rikke her.

Muligheder for tilskud hos Sabine Schrøder
Hos psykolog Sabine Schrøder kan mange få dækket udgifterne til psykologbehandling helt eller delvist igennem privat sundhedsforsikring, forsikringsselskab, fagforening, pensionsselskab eller sygeforsikring “danmark”. Læs mere om mulighederne nedenfor.

– Sundhedsforsikringer
Hvis du har tegnet en sundhedsforsikring privat eller igennem din arbejdsplads, så kan du sandsynligvis få dækket dine udgifter til psykologsamtaler. Der er forskel på, hvor mange samtaler der bevilges og om udgifterne dækkes helt eller delvist – dette kan du få oplyst hos dit eller din arbejdsgivers forsikringsselskab. Hvis dit forsikringsselskab dækker mindre end honoraret på 1100 kr pr. samtale betaler du selv for differencen. Husk at informere forsikringsselskabet om, at jeg ikke er tilknyttet den offentlige sygesikring. Hvis du vil benytte din sundhedsforsikring, bedes du oplyse dette ved 1. kontakt og maile eller medbringe bevillingsbrevet (forhåndsgodkendelsen) fra forsikringen. Psykolog Sabine Schrøder samarbejder bl.a. med Skandia, Pensam, Danica, Topdanmark, Mølholm, Dansk Sundhedssikring m.fl. Såfremt du har fået et bevillingsbrev fra din sundhedsforsikring, kan du kontakte psykolog Sabine Schrøder her.

– Tilskud fra sygeforsikringen “danmark”
Hvis du er medlem af sygeforsikringen “danmark” sikringsgruppe 1, 2 og 5 og opfylder de almindelige henvisningskriterier, så giver “danmark” dig 300 kr. i tilskud pr. individuel samtale hos en autoriseret psykolog. Inden for 12 måneder kan der maksimalt gives et samlet tilskud på 7.200 kr. Unge under 18 kan få 300 kr. i tilskud pr. individuel samtale fra “danmark” uanset henvisningsårsag og inden for 12 måneder kan der maksimalt gives et samlet tilskud på 2.400 kr. Læs mere om tilskud fra sygeforsikringen “danmark” her. Såfremt du opfylder betingelserne for at få tilskud fra “danmark” kontakt venligst psykolog Sabine Schrøder her, som indberetter elektronisk til sygeforsikringen “danmark”.

– Forsikrings- og pensionsselskaber
Nogle forsikrings- og pensionsselskaber dækker psykologsamtaler helt eller delvist. Der er forskel på, hvor mange samtaler der bevilges – dette kan du få oplyst hos dit forsikrings- eller pensionsselskab.Hvis dit forsikringsselskab dækker mindre end honoraret på 1100 kr pr. samtale betaler du selv for differencen. Husk at informere dit forsikrings- og pensionsselskab om, at jeg ikke er tilknyttet den offentlige sygesikring. Ønsker du at benytte dit forsikrings- eller pensionsselskab til dækning af psykologsamtaler, bedes du oplyse dette ved 1. kontakt og maile eller medbringe forsikringsbevilling (forhåndsgodkendelse), så afregnes der typisk direkte med selskabet. Såfremt du har fået et bevillingsbrev fra dit forsikrings- eller pensionsselskab, kan du kontakte psykolog Sabine Schrøder her.

– Fagforeninger
Nogle fagforeninger dækker udgifter til psykologsamtaler og her typisk ved arbejdsrelaterede problematikker. Kontakt din fagforening og hør nærmere og husk at informere dem om, at jeg ikke er tilknyttet den offentlige sygesikring.Hvis dit forsikringsselskab dækker mindre end honoraret på 1100 kr pr. samtale betaler du selv for differencen. Hvis din fagforening dækker dine udgifter, bedes du oplyse dette ved 1. kontakt og maile eller medbringe forhåndsgodkendelse, så afregnes der direkte med dem. Såfremt du vil benytte denne mulighed, kan du kontakte psykolog Sabine Schrøder her.

– Tilskud fra kommunen
I visse tilfælde kan kommunen yde hel eller delvis dækning af udgifter til psykologsamtaler – kontakt din bopælskommune og hør nærmere.

Virksomheder, kommuner, organisationer og private med sundhedsforsikring:

Individuel konsultation (50-60 min.): 1.100 kr.

Priser på supervision og undervisning efter aftale.

Afbud
Afbud skal ske senest 24 timer før aftalt tid pr. telefon, mail eller sms. Ved manglende eller for sent afbud opkræves det fulde honorar (også ved sygdom). Dette sker af hensyn til klienter, der står på venteliste.