7 gode råd til at få din teenager ud af coronaboblen

For mange unge har tiden med Covid-19 været svær. Nedlukninger og restriktioner har gjort, at man har været nødsaget til at isolere sig i sin egen coronaboble. Nogle teenagere har oplevet en større grad af ensomhed, tristhed og manglende energi og motivation under Corona-nedlukningerne. Det at skulle omstille sig endnu en gang og bryde ud af boblen og vende tilbage til en mere aktiv hverdag igen med skole, fritidsaktiviter og flere sociale situationer kan også være en udfordring. Andre er mere fyldt af forventning og utålmodighed – og vil ikke have så meget brug for nedenstående råd.

Her får du 7 gode råd til hvordan du som forælder kan hjælpe din teenager godt på vej ud af coronaboblen.

1. Normaliser tanker og følelser

Det er naturligt, at din teenager bekymrer sig og er nervøs i den første tid efter opstart med fysisk fremmøde i skolen. Det er vigtigt at give dem lov til at have de følelser som de nu har. Det kan godt være, at du ved, at det nok skal forandre sig når de vender sig til det. Men det skal de også selv have lov til at mærke. Det er en balancegang fordi du samtidig skal have rollen som den, som forsikrer dem om, at det bliver bedre med tiden. Hvis du fornemmer, at din teenager er nervøs, men ikke selv siger noget om det kan du hjælpe ved at tale om det i mere gennerelle vendinger eller henvise til andres erfaringer. Det kan også være hjælpsomt for dem at gennemgå den konkrete skoledag. Skal de følges med nogen, hvem vil de tage kontakt til, hvilke timer skal de have, hvad gør de i pausen, hvad skal de om eftermiddagen og lign.

2. Giv masser af ros og hep

Måske har din teenager haft svært ved at holde motivationen og energien oppe under nedlukningen. Det kan let udløse frustrerede og kritiske forældrekommentarer. Gør hvad du kan for at holde dem tilbage og fokuser på det de lykkes med. De ting de vover selv om de er nervøse, de opgaver de får afleveret og de timer de gennemfører. Fremhæv konkrete situationer de har håndteret, hvad du lagde mærke til og hvad der gjorde dig stolt. Det kan synes banalt, men vi sætter alle pris på, at andre ser og anerkender vores indsats. Husk at de ting vi vander gror!

 

3. Fokuser på at genetablere relationer

Under corona-nedlukningen er mange relationer sat på vågeblus. Vores relationer styrkes af sammenhængskraft og en hverdag, hvor struktur skaber en naturlig ramme for at vi mødes. Dette gælder særligt for børn og unge. Det kan føles lidt overvældende at skulle tage initiativet igen og finde modet til at starte samtalerne. Støt din teenager i at ses med klassekammerater udenfor skolen, motiver dem til at være aktive i pauserne … selvfølgelig med hensynstagen til aktuelle/eventuelle restriktioner.

4. Tal om at finde sin plads i gruppen

Der kan være sket store forandringer i vennegruppen/klassedynamikken under nedlukningen. Nogle har måske haft mulighed for at ses, andre har udviklet sig ekstra hurtigt og atter andre har måske trukket sig langt tilbage. Derfor kan de grupper eller den klasse, som teenageren vender tilbage til, føles ny og delvist ukendt og det kan være svært at finde sin plads i gruppen. Gør hvad du kan for at gøre denne udvikling naturlig, giv mulighed for, at nye bånd kan skabes og forsøg at støtte dem i at inkludere nye i grupperne. Tænk på hvor stor forandringer der kan ske på en sommerferie .. her er gået langt længere tid.

5. Motiver til motion med venner

Støt din teenager i at genoptage sportsaktiviteter. De er lige nu i fare for at falde fra tidligere holdspil. Måske skal der forhandles lidt. Hvis de ikke er motiverede så kan du vælge at være åben overfor forhandling. De lover at møde op x antal gange for at prøve det af og så får de en form for belønning eller lign. Det kan virke absurd at få belønning for noget som er sjovt/frivilligt, men det kan være en god investering.

6. Tillad eventuelt en pausedag

Nogle teenagere vil have brug for en pausedag i løbet af ugen. Det kan være overvældende at være så social og udadvendt som skolen kræver – særligt hvis vennegruppen/klassedynamikken også er forandret. Hvis du vurderer, at de reelt er udkørte og vil have gavn af en pausedag – så skab rum for, at de kan trække stikket for at trække vejret.

7. Tal med lærer/studievejleder

Aftager nervøsiteten og bekymringerne ikke efter en periode, så tal med læreren eller studievejlederen. De har fingeren på pulsen i skolen og kan vejlede ift. hvordan stemningen er i klassen, hvordan de andre elever gør og hvilke støttende tiltag som er mulige.

 

Har du spørgsmål eller brug for yderligere hjælp er du velkommen til at kontakte os.

Du kan også se vores gode råd til samvær med din teenager her.

Hvis du følger os på Facebook eller Instagram vil du automatisk få besked når vi har nyt på bloggen.