Chilled – forløb for unge med angst

Terapiforløb i det anerkendte og veldokumenterede Chilled (Cool Kids) program.

Chilled forløbet er udviklet på Centre for Emotional Health, Macquarie Univercity, Sydney i 1995. Siden 2009 er programmet blevet anvendt i Danmark af bl.a. angstklinikkerne for børn og unge tilknyttet Aarhus og Københavns Universitet. Siden programmets opstart har både dansk og international forskning påvist overbevisende resultater.ung som springer

Til dig som er ung

I daglig tale findes der rigtig mange ord som beskriver angst: Generthed, uro, bekymring, frygt, at blive bange eller stresset. Det er blot et udtryk for, at det er en kendt og almindelig følelse som alle mennesker har oplevet og har brug for ord til at beskrive.

Alle oplever på et tidspunkt at være nervøse inden en eksamen, starte i en ny klasse eller skulle til en jobsamtale. Som regel går det over og opleves som en lidt ubehagelig, men naturlig del af oplevelsen. Det er ok at opleve lidt angst da det ofte får os til at præstere bedre eller kan advare os imod fare. For nogle mennesker går angsten ikke så let over og kan gøre det svært eller nærmest umuligt at sige noget i skolen, få nye venner, kærester eller prøve nye ting.

Hvis du oplever, at angst og bekymring forhindrer dig i at gøre de ting, som du gerne vil, så er det en god idé at gøre noget ved det. Og der er god hjælp at hente. I Chilled programmet er der mulighed for at lære nye færdigheder og øve dig i at gøre nogle af de ting, som du undgår. Med min hjælp vil du få mulighed for at håndtere din bekymring og angst og i højere grad leve det liv du gerne vil.

Hensigten med programmet er ikke at fjerne al din angst. Den er vigtig at have da den beskytter og advarer mod farer. Men du vil lære at håndtere dine tanker og følelser og dermed mindske angsten og uroen. Du skal ikke laves om og være en anden end du er og du vil ikke blive fortalt hvordan du skal leve dit liv eller opføre dig. Derimod du vil få mulighed for at lære nye færdigheder og forstå dig selv på en ny måde. Hvert år lærer børn og unge at håndtere deres angst og får redskaber til at leve det liv, som de gerne vil. Det forhindrer dem ikke i at blive nervøse og usikre i nogle situationer, men de får redskaberne og troen på, at de godt kan gøre tingene alligevel. Og det giver gode erfaringer og mod på mere.

FullSizeRenderChilled programmet består af forskellige dele. Programmet er planlagt på en måde, hvor du først vil lære om hvad angst er, hvordan den opstår og du vil få hjælp til at undersøge de situationer, hvor du bliver ramt af angst. Derefter vil vi sammen arbejde med hvordan dine tanker og handlinger kan forværre angsten og hvordan du kan lære at håndtere angsten på en bedre måde. Næste del handler om at udfordre din angst og øve dig i at gøre ting du gerne vil, men som angsten har forhindret dig i. Til sidst vil vi fokusere på at give dig færdigheder så du også i fremtiden er klædt på til at stå i nye og ukendte situationer.

Til Forældre

At være forældre til en ung som kæmper med angst har ofte indflydelse på jeres hverdag på mange områder. Det kan kræve ekstra tid og overblik fordi der kan være mange situationer, hvor I skal være klar med ekstra støtte, nye løsninger eller feberredninger når det bliver svært for jeres barn. Eksempelvis kan der være brug for, at I hjælper jeres barn til at komme afsted i skole, får arrangeret sociale aftaler, falder i søvn om aftenen, transport, være alene eller starte til nye aktiviteter. Måske bliver det kritisk når I skal afsted til fødselsdage, får gæster, skal på ferie, handle ind eller planer ændres. For nogle vil angsten forstyrre på flere områder, for andre kun på enkelte. Alle forældre ønsker det bedste for deres børn og mange kan skrive lange lister over hvad de har forsøgt at gøre og hvor intentionen har været at hjælpe og udvikle, men hvor resultatet opleves som et helt andet. Sommetider har I måske oplevet, at resultatet på den lange bane har været, at angsten synes at blive værre. Forældre kan i en god mening komme til at handle på en måde, der er med til at vedligeholde og forstærke angsten. Nogle forældre kan også være uenige om tilgangen til den unge, hvilket kan skabe splittelse. Derfor har Chilled forløb også fokus på vejledning af forældre.

Chilled programmet er et færdighedstrænings-forløb hvor I og jeres barn vil kunne lære at håndtere angsten på en mere hensigtsmæssig måde. Jeres barn vil lære at håndtere sine følelser så de ikke længere forstyrrer hverdagen. I vil lære nye færdigheder som I kan bruge til at støtte og vejlede jeres barn i processen. I vil få en fælles forståelse af hvad angst er, hvad som øger og mindsker angsten og hvordan I kan udfordre den og generobre de områder, hvor den har begrænset jeres barn (og indirekte jer).

Chilled som individuelt forløb

Forløbet indeholder: 1 forberedelsessamtale, 10 sessioner for den unge samt 2 samtaler hvor både forældre og den unge deltager. Samtalernes varighed er 1 time og foregår en gang om ugen. Pris inkl. undervisningsmateriale: 12.000 kr (svarende til en timepris på ca. 900 kr).

Jeg tilbyder desværre ikke gruppeforløb da det har vist sig at ventetiden for opstart bliver for lang.

Ønsker I et individuelt Chilled forløb så kontakt kognitiv psykoterapeut Rikke Bay på 23743030, rikke@kkth.dk eller book tid online her.

&nbsp